Daně

V oblasti daňového poradenství nabízím služby:

 • zpracování  daňové evidence
 • evidence  DPH a zpracování daňového přiznání k DPH
 • zpracování daňových přiznání pro právnické  osoby včetně povinných příloh
 • zpracování daňových přiznání pro fyzické osoby včetně příloh a přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny.
 • zpracování dalších daní, např. silniční apod.
 • příprava podkladů ke kontrolám
 • řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek
 • zatříďování majetku do odpisových skupin včetně stanovení pořizovacích cen jednotlivých částí majetku
 • detailní analýzy daňových rizik
 • řešení daňové optimalizace
 • …a mnoho dalšího

Zde mě můžete kontaktovat.